Fundraising / konsulenten

Efter digitaliseringen af Kino var tilendebragt i januar 2014, blev det klart, at en videre udvikling i Kino var afhængig af udefra kommende midler, idet vi i en rum tid ikke selv ville kunne finansiere større anlægsudgifter fra driften.

Det blev derfor pr. november 2015 besluttet at ansætte det hidtidige bestyrelsesmedlem Asger Bak som fundraiser. Asger har til opgave, at rejse såvel offentlige som privat/institutionelle midler til præciserede anlægsarbejder i Kino, samt i samme forbindelse skaffe sit eget honorar.

Med uvurderlig assistance af arkitekterne Jens Bak og Henning Rasmussen lod bestyrelse og konsulent udarbejde en fuldt færdig professionel renoveringsplan for den samlede bygningsmasse på Lindevej. Renoveringsplanen er konsulentens nødvendige projektdokumentation og bilægges enhver ansøgning . Planen, som er fleksibel, kan iværksættes i etaper og har ved flere lejligheder været i høring hos foreningens medlemmer.

Ultimo 2016 kom der for alvor skred i Kinos fundraising, idet Køge Kommune ultimo 2016 bevilgede kr. 500.000 til vores projekt.

Konsulent Asger Bak kan kontaktes på asger@abglobal.dk