Reklamefilm i Kino –gerne lokale

Hvis du som forretning eller virksomhed kunne tænke dig at gøre brug af biografreklame i Borup Kino, er der to muligheder:

1. Du kommer selv med filmen, du gerne vil have vist. Det koster kr. 5.000,00 for visning af et indslag af 12 sek. varighed i en periode på et år.

2. Du ønsker din egen lokalt målrettede film, og har måske nogle gode ideer, så skriv kort om, hvad du forestiller til: kontakt@borupkino.dk

Vi har Kino-folk med blandede erfaringer fra reklamebranchen, og kan tilbyde ideudvikling, indtaling etc. Vi samarbejder professionelt med det lokale produktionsselskab Filmforsyningen v/Svend Johansen, som har til huse på Lammestrupvej 19.

Svend har produceret film siden 1978, -check hans virksomhed og produktioner her: http://www.filmforsyningen.dk

Produktionsprisen for din reklamefilm er selvfølgelig helt afhængig af hvor vidtløftige dine Hollywood-drømme er, men meget kan lade sig gøre for relativt små penge.

Visningsprisen er som nævnt ovenfor kr. 5.000,00 for et indslag af 12 sek. varighed i en periode på et år.

Samarbejdet mellem Borup Kino og Filmforsyningen har foreløbig resulteret i 2 reklamefilm.