Ophørte støtteordninger

De støtteordninger som har været iværksat til støtte for Kino, har hele tiden afspejlet det stade, som Foreningen Borup Kino befandt sig på.

De har i deres tid været væsentlige bidrag til biografprojektets egenfinanciering.

Da vi i 2011 havde som overordnet mål at købe bygningerne for derved at sikre et fortsat virke, blev der solgt støttebeviser til en minimumspris á kr. 500,00 –men man måtte gerne give mere. Tegningen af støttebeviser indbragte i alt kr. 78.500.

Det var rigeligt til at dokumentere den lokale folkelige opbakning til Kino, og til at overbevise Køge Kommune om det fornuftige i, kautionere for det lån i Kommunekredit, der satte os i stand til at købe Kino.

En lignende støtteindsamling blev iværksat op til overgangen til digital frift.

I starten rådede nogen tilfældighed omkring rejsning af støttemidler i lokalområdet. Henvendelse til lokale virksomheder og næringsdrivende gav mindre beløb. Det blev under samme ”program” gjort muligt for både private og virksomheder at donere penge. idet der Der blev differentieret efter beløbsstørrelse  i h.h.v. støttebevis (500 kr.), stolesponsorat (1.000) kr. og biografsponsorat (5.000 kr. eller mere). Alle sponsorer fik et ”takkebevis”, og stolesponsorer og biografsposorer blev tillige opslået med navn i foyeren. Af de 3 nævnte ordninger er kun STØTTEBEVIS (s.d.) videreført.

Kinos fremtid som ”rigtig biograf” krævede overgang til digital drift, og dermed andre støtterodninger (se kommune, stat og fonde). Midlerne fra de oprindeligt tegnede støttebeviser indgik som del af egenfinancieringen.

 

Tak til de, som var med i nu ophørte ordninger:

BORUP APOTEK / BORUP KEMI / KIPA VINDUER / Installatør BJARNE LUND / Konsulent CHRISTIAN SKØDT / MC BYG A/S / STUDIEDESIGN, Århus /Arkitekt HENNING RASMUSSEN, Osted / AB GLOBAL / ComputerSalg A/S / NORDEA-FONDEN / BORUP ROTARY KLUB / VISIVI.dk, Kulerup / MonoV v/Viki Rachlitz, Herslev / ROLF LARSEN, Borup / FODDAMERNE, HOVEDGADEN, Borup / FAKTA-eleverne, Borup / KURT MUNK PETERSEN, Borup / ALAN LYMAN, København S.